Mărturia monahiei Tatiana (1912). Vedenie despre mireni și monahi în veșnicie. Pe la orele dimineţii,