Filosoful John Locke (1632-1704) afirma că “La naștere mintea este ca o coală albă de