De curând am vizitat Mănăstrirea Dragomirna, un locaș împrejmuit de brazi înalți și coline, situat