„Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”