Despre Suflet și Înviere – doctrina creștină

Despre Suflet și Înviere – doctrina creștină

sfantul-grigorie-nyssa

Sfântul Grigorie de Nyssa (335-395) a fost fratele mai mic al Sfântului Vasile cel Mare și prieten cu Grigore de Nazianz. Cei trei au format în cadrul părinților greci ai Bisericii grupul părinților capadocieni.

La început, Grigorie de Nyssa a înclinat spre o viață lumească, dar sfătuit și învățat de Sf. Vasile și de sora lor, Macrina, se alătură fratelui său, care împreună cu prietenul lor Grigore de Nazianz ducea o viață în singurătate. Aici se dedica studiului operelor lui Origene și ale lui Metodiu din Olimp și ajunge unul dintre cei mai buni teologi și filosofi ai acelui timp.

După ce marele între sfinți Vasile părăsește lumea aceasta, Grigorie de Nyssa caută alinare la sora lui, Macrina, aflată și ea pe patul de moarte. Așa ”se naște” cartea ”Despre Suflet și Înviere” în care este redată discuția dintre Sf. Grigorie și  Sf. Macrina pe această temă. La Editura Herald găsim această carte acum la un preț redus.

Dialogul despre suflet și înviere ne oferă atât doctrina despre existența sufletului conformă cu învățătura Sfintei Scripturi, cât și temeiurile de apărare a adevărurilor și tradițiilor Bisericii cu privire la învierea trupurilor. 

Această scriere este considerată cea mai  însemnată a Sf. Grigore de Nyssa, pentru că în ea găsim înfățișată metodic nu doar învățătura religioasă în aspectele ei principale, ci și argumente pertinente oferite adversarilor credinței creștine.

Cartea ne vorbește despre Treime, despre creația lumii, despre originea răului, despre cauza păcatului, despre scopul și motivul întrupării lui Dumnezeu, despre răscumpărare, despre botez și euharistie.